Tytuł artykułu: Mieszanka iłu i węgla aktywnego jako materiał do uszczelniania składowisk odpadów

Autorzy: NOWAKOWSKA, M., GARBULEWSKI, K.

Słowa kluczowe: składowiska odpadów, uszczelnienie mineralne, bariera chemiczna, mieszanka iłowo-węglowa

Streszczenie: Składowiska odpadów są budowlami mogącymi zanieczyścić wody podziemne (źródło wody pitnej) i sąsiadujące ze składowiskami tereny. W związku z tym, konieczne jest zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wpływem odcieków ze składowisk, co można wykonać za pomocą uszczelnienia mineralnego w dnie składowisk. W celu zwiększenia zdolności sorpcyjnej materiału mineralnego, zwykle iłu, zaproponowano do uszczelnień składowisk mieszankę iłu z węglem aktywnym w stosunku wagowym 8:2. Właściwości proponowanej mieszanki sprawdzono wykonując badania podstawowych cech fizycznych, pęcznienia, zagęszczalności, wytrzymałości na ścinanie, przepuszczalności hydraulicznej i powierzchni właściwej. Wyniki badań przedstawione w artykule wykazały, że mieszanka iłu z węglem aktywnym jest odpowiednim materiałem do wykonania uszczelnień mineralnych składowisk odpadów. 

Cytowanie w stylu APA: Nowakowska, M. & Garbulewski, K. (2011). Mieszanka iłu i węgla aktywnego jako materiał do uszczelniania składowisk odpadów. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 20 (4), 275-284.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Nowakowska & Garbulewski, 2011), następne powołania: (Nowakowska & Garbulewski, 2011)

Cytowanie w stylu Chicago: Nowakowska, Magdalena, Kazimierz Garbulewski. "Mieszanka iłu i węgla aktywnego jako materiał do uszczelniania składowisk odpadów." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 54 ser., vol. 20, nr 4, (2011): 275-284.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Nowakowska, & Garbulewski 2011)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Nowakowska_Garbulewski_2011_PNIKS, author={Nowakowska, Magdalena and Garbulewski, Kazimierz}, title={Mieszanka iłu i węgla aktywnego jako materiał do uszczelniania składowisk odpadów.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN54/A1/art1.pdf}, year={2011}, volume={20 (4)}, number={54}, pages={275-284}}

Pełny tekst PDF


Go Back